Վերջին նյութեր

1 (Ագեսիդամոսին, Էպիզեփիրյան Լոկրիից. պատանի բռնցքամարտիկին)


1
(Ագեսիդամոսին, Էպիզեփիրյան Լոկրիից. պատանի բռնցքամարտիկին)

Նյուտոնի երկրորդ օրենքը հնչում է այսպես.


Նյուտոնի երկրորդ օրենքը հնչում է այսպես.

Արիստակես Լաստիվերցու երկը ունի հետևյալ վերնագիրը « Վասն անցիցն ի յայլասեռն ազգաց որք...Արիստակես Լաստիվերցու երկը ունի հետևյալ վերնագիրը «Վասն անցիցն ի յայլասեռն ազգաց որք շուրջ զմեզ են» («Պատմություն մեր շրջապատի այլացեղ ազգերից մեզ հասած արհավիրքների մասին»)։

1 Ծնրադրում եմ, եղնիկասպա՛ն, Զևսի խարտյաշ դստրիկ, վայրի Գազանների տեր Արտեմիս. Լեթեոսի ...


1
Ծնրադրում եմ, եղնիկասպա՛ն,
Զևսի խարտյաշ դստրիկ, վայրի
Գազանների տեր Արտեմիս.
Լեթեոսի հորձանքի մոտ
Արիասիրտ տղամարդկանց
Քաղաքին դու զվարթ նայիր,
Զի այստեղի քաղաքացիք,
Ում հովվում ես, վայրենի չեն:

1 Գեղեցկագահ, հավերժակա՜ն Ափրոդիտե, Աղերսում եմ, Զևսի դստրիկ նենգախորհուրդ, Մի չարչարիր ս...


1
Գեղեցկագահ, հավերժակա՜ն Ափրոդիտե,
Աղերսում եմ, Զևսի դստրիկ նենգախորհուրդ,
Մի չարչարիր սրտմտանքով ու թախիծով
Դու իմ սիրտը, ո՜վ տիրուհի:
Ե՛կ, ե՜կ ինձ մոտ, չէ՞ որ ուրիշ անգամ էլ դու,
Իմ հեռավոր թախանձանքները լսելով,
Լքում էիր ապարանքը քո հայրական,
Լծում կառքդ ոսկեշողուն:
Թողնում էին դեպ սևորակ երկիրը քեզ
Ճնճղուկներն արագաթև ու գեղեցիկ.
Շարժվում էին թևիկները, օդը ճեղքո՜ւմ,
Կտրում առժամ քեզ երկնքից:
Այդպես, փութով ցած սուրալով, երանելի՜,
Մեղմ ժպիտը անմահական քո երեսին,
Հարցնում էիր, թե ինչից եմ ես տառապում,
Թե քեզ ինչո՞ւ ես կանչեցի,
Եվ կրքահար հոգիս ի՞նչ է արդյոք տենչում,
Ասում էիր. «Արդյոք ո՞ւմ հետ ես ցանկանամ
Սիրով կապվել, Պիթոն ո՞ւմ պետք է համոզի,
Սափո, ո՞վ է քեզ վշտացրել:
Հեռացե՞լ է, քո ետևից կգա՜ շուտով,
Ընծադ մերժե՞ց, ի՞նքը կտա քեզ ընծաներ,
Սե՞րդ մերժեց, ո՛հ, շատ շուտով նա կսիրի,
Եթե անգամ չկամենա»:
Օ՜, եկ դարձյալ, ինձ ազատիր դառն մորմոքից.
Իրագործիր այն, ինչ որ իմ հոգին սաստիկ
Փափագում է իրագործել, անձամբ ի՛նքդ
Աջակիցս եղիր հիմա:

Ֆերմայի հանրահայտ պնդումը այն մասին , որ ցանկացած երեք դրական թվեր , օրինակ՝ a, b, և ...Ֆերմայի հանրահայտ պնդումը այն մասին, որ ցանկացած երեք դրական թվեր, օրինակ՝ a, b, և c, չեն կարող բավարարել Դիոփանտեսի հավասարմանը՝ an + bn = cn, երբ n-ը մեծ է երկուսից։

1 Սուրհանդակ է եկել ահա փափագելի Սալամիսից, Բայց ապրանք չէ բերել, այլ երգ, զարդարուն խոսք…...1
Սուրհանդակ է եկել ահա փափագելի Սալամիսից,
Բայց ապրանք չէ բերել, այլ երգ, զարդարուն խոսք…

Որպես Գանգեսի քուրմ, պոետը իր կյանքը տալով Սոմայի լույսին՝ երգում է խելագար Սոմային: Երգում...Որպես Գանգեսի քուրմ, պոետը իր կյանքը տալով Սոմայի լույսին՝ երգում է խելագար Սոմային: Երգում է որպես քրոջ: Դարեր շարունակ, անվերջ, անդադրում, կյանքը երգ շինած փնտրել է նրան չար աշխարհում՝ իմանալով հանդերձ, որ Սոմային սիրողը մեռնում է։ Պոետը մահն է տենչում, սակայն վերջին աղջամուղջում տեսնում է Սոմայի դեմքը: Տեսնում է որպես զոհաբերում: Նա գիտի, որ Սոման մի աղջիկ ու երկնային քույր է, որը սուրբ ծաղիկներին տալիս է թույն, թախիծ ու բույր։ Այդ բույսերից մարդիկ շինում են գինի և այդ սրբազան խմիչքով հարբած՝ ցանկանում Սոմային։ Սոման վառվում է մարդկանց երակներում: Սոման արշալույսների սրբազան արգանդն է, ոգու Ծիր Կաթինը: Ազատություն է և ոգու խնդում։ Մարդու սրտում առաջին անգամ հ֊րի է փոխվում ու Ա՛գնի է դառնում։ Գիշերվա թանձր մթում այդ գինին, սակայն տվել է մարդկանց երկունք ու մահ, գերեզման, հող ու անհուն, որպեսզի մարդիկ խելագար պար բռնեն իր հրդեհում: Կյանքը դառնում է կրակ։ Ամբոխները զրահապատ ծափ են զարկում ու պարում և ամեն մարդ ջահ է դառնում կրակապատ աշխարհում։

Հայկի և Բելի մասին առասպելը, պատմականանալով, կապվել է հայկական ցեղերի կամ նախահայրերի և նրանց հ...


Հայկի և Բելի մասին առասպելը, պատմականանալով, կապվել է հայկական ցեղերի կամ նախահայրերի և նրանց հարավային հարևանների (ասորեստանցիներ կամ բաբելացիներ) հետ և վերածվել է դյուցազնավեպի։ Աղեղնավոր Հայկը հայ ցեղի նախնին է, իսկ բռնակալը Բելը՝ սեմական ժողովուրդների արեգակնային աստվածը կամ Ասորեստանի թագավորը։ Վերջինս հպատակեցնում է բոլոր հսկաներին ու ժողովուրդներին։ Հայկը չի հպատակվում նրան: Իր տոհմով Բաբելոնից գալիս է Արարադ երկիրը, ապա անցնում է Հարք, հիմնում իր անունով բնակավայր՝ Հայկաշեն և բնակվում այնտեղ։ Տիտանյան Բելը դեսպան է ուղարկում Հայկի մոտ՝ առաջարկելով հնազանդություն և խաղաղություն։ Հայկը մերժում է: Բելը մեծ զորքով մտնում է Արարադ երկիրը։ Ճակատամարտում Հայկն իր երեքթևյան նետով սպանում է Բելին։ Ըստ վեպի՝ Հայկից սերում են հայերը, իսկ նրա բնակած երկիրը կոչվում է Հայք։ Կռվի վայրը Հայկն անվանում է Հայոց ձոր։ Պատմությունը հիշվում է Մովսես Խորենացու (V դար) և Սեբեոսի (VII դար) պատմություններում, իսկ առանձին պատառիկներ՝ Անանիա Շիրակացու, Ջիվանշիրի, Վանական Վարդապետի և ուրիշների երկերում, նաև ժողովրդական զրույցներում: Ըստ Մովսես Խորենացու՝ Հայկը գանգրահեր, վայելչակազմ, զվարթ աչքերով, ուշիմ ու խոհեմ, քաջ, երևելի և ազատասեր դյուցազն է: Հայկի և Բելի բանակների միջև ճակատամարտը տեղի է ունեցել Վանա լճի, Ք. ա. 2492 թ.: Հայ ժողովուրդը Հայկի անունով է կոչել Օրիոն համաստեղությունը: «Գեղապատշաճ», «Խայտակն», «Քաջագանգուր», «Վարսագեղ» անուններով փառաբանվող Հայկը երբեմն նույնացվել է Հրատ (Մարս) մոլորակի հետ:


Հաճի Տյուրիկը՝ սպասուհիների միջնորդուհին, 15 օր փնտրելուց հետո միայն կարողանում է գտնել կեսար...Հաճի Տյուրիկը՝ սպասուհիների միջնորդուհին, 15 օր փնտրելուց հետո միայն կարողանում է գտնել կեսարացի Ղազար էֆենտիի կնոջ՝ Սուրբիկ հանըմի, Քատըգյուղի ամենահարուստ տիկիններից մեկի ուզած սպասուհուն: Հաճին ինքն էլ ժամանակին եղել է սպասուհի, ստնտու, լվացարար: 

Հեղինակը պատմում է քաղաքի մասին , որը դարերից ի վեր լեռան կատարին էր։ Այն կառուցված...


Հեղինակը պատմում է քաղաքի մասին, որը դարերից ի վեր լեռան կատարին էր։ Այն կառուցված էր սպիտակ քարից, որովհետև լեռն ամբողջ սպիտակ քարից էր։